FÖR SAMLARE HISTORISKA FÖRSTADAGSBREV OCH MEDALJER

HISTORISKA FÖRSTADAGSBREV OCH MEDALJER FRÅN DDR

( DDR FINNS INTE LÄNGRE )

ALLA FÖRSTADAGSBREV ÄR UTAN FRAKT !! ( FRAKTFRITT  ) 

FAKTA : 

Östtyskland, officiellt Tyska demokratiska republiken (Deutsche Demokratische Republik, ofta förkortat DDR, under tidigt 1950-tal på svenska även TDR[1 var en stat som existerade från 1949 till 1990 i den tidigare   sovjetiska ockupationszonen av Tyskland. Landet var medlem i både Warszawapakten och Comecon. Staten upphörde att existera den  3 oktober 1990 då dess delstater, som tidigare under året hade ansökt om inträde i Förbundsrepubliken Tyskland ( västtyskland ) återförenades med Västtyskland. I dagligt tal kallas det enade landet för Tyskland. Det officiella namnet är Förbundsrepubliken Tyskland.

LÄS MER LÄNGST NER PÅ SIDAN 


Tyska demokratiska republiken
Deutsche Demokratische Republik (DDR) (tyska)

1949–1990
FlaggaVapen

Demonstrationer hösten 1989 visade att starka krafter var i rörelse. Hundratusentals DDR-medborgare tågade med ljus i händerna och krävde mänskliga rättigheter: åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rätt att resa utomlands. På kvällen den 9 november 1989 hände det oförutsedda: Berlinmuren öppnades. Nyhetsbyråer världen över förkunnade att DDR öppnade sina gränser.

Människor grät av glädje över att äntligen efter 40 års diktatur kunna mötas utan hindrande murar och taggtrådsstängsel. Protesterna mot maktfullkomliga partipampar lät sig inte tystas trots pansarfordon och soldater i alarmberedskap.

DDR var en del av det kommunistiska blocket och starkt beroende av Sovjetunionen. När Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov 1989 drog undan stödet kollapsade DDR. Enligt Stasiprotokoll sade Stasichefen Erich Mielke i ett tal inför officerare några dagar efter att partichefen Erich Honecker störtats i oktober 1989: ”Utan Sovjetunionen fanns och finns inget DDR.”

Inom ett år upplöstes DDR och Tyskland återförenades.